maandag 22 maart 2021

Lopend dictee op de speelplaats en in het bos


Een leuke buitenactiviteit

Op 4 plaatsen hangen in totaal 16 woorden uit. 

De leerlingen kregen als opdracht om die woorden 

woord per woord 

juist op hun blad 

bij de juiste soort woorden te noteren.